FANDOM


Andeby's Urskoger, er en rekke skoger og mindre ansamlinger av trær i fjellområdene og de mer nærliggende områdene rundt Andeby. Det spesielle med disse skogene er at dette er rester av skogsområdet som opprinnelig var der Andeby ligger nå. Da Andeby ble utbygget etter at Skrue McDuck transformerte byen til en industri- og storby ble enorme deler av skogene hogd ned for å gi plass til byen. Kun noen få flekker med skog overlevde utbyggingen, og dette er i dag Urskogene. Urskogene er fredet med loven, men har flere ganger vært tema i en rekke Donald-historier, det være seg fordi trærne er svært ettertraktet som materiale, eller fordi aktører vil bygge ut industriområdene.

Hakkespettene er skogen's beskyttere sammen med Dameklubben og Grønnmeisene, og har mulighet til å organisere dyrene i skogene til å sabotere en eventuell utbygging dersom det skulle bli nødvendig.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.