FANDOM


Andeby Dyrehage er en dyrepark som har sin lokalisjon midt i Andeby. Det er imidlertidig ukjent nøyaktig hvor dyrehagen er å finne, men dyrehagen spilte en stor rolle i Det Store Strømbruddet i Andeby ettersom at dyrene i dyrehagen rømte på grunn av strømbruddet, noe som resulterte i kaotiske tilstander over hele Andeby.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.