FANDOM


Andebytindene er en fjellkjede som er å finne like utenfor Andeby, nordgående retning. Fjellkjeden er berømt for å være svært vanskelig å forsere, og det er kun en vei som i hele verdenshistorien har blitt bygd i Andebytindene, nemlig Skrekkveien . Det er ikke mye som er kjent om Andebytindene, ettersom at de kun opptrer i samme historie som Skrekkveien, og ikke blir beskrevet så mye.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.