FANDOM


Bubleslurp (også Bobleslurp) er en populær leskende brusdrikk som fåes kjøpt i Andeby. Drikken har den egenskap å være svært vanedannende, bli beruset og fysisk påvirkende i negativ forstand. Navnet og dens egenskaper kan gi visse negative assosiasjoner og effekter, derav opphavet til historier hvor Donald Duck har en sentral rolle.

Historisk Rediger

Bubleslurp har en rekke ganger blitt omtalt og også vært en sentral den av handlingen opptil flere ganger. Den mest kjente historien er brukt i 1964 i Bubleslurp-mesteren fra bladet Donald Duck nr 49. Her er Donald Duck sterkt påvirket av Bubleslurp, men blir overtalt av sine nevøer Ole, Dole og Doffen å delta i en boksekamp for å bevare Hakkespettene og Andbys ære.

Etymologi Rediger

Navnet Bubleslurp er et sammensatt ord av "buble" og "slurp" som gir assosiasjoner til "bobler" og verbet "slurping".

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.