FANDOM


Eddy Duck, også kalt Edder, er gift med Lulla Lom, og far til Stokkstein og Klodrik Duck. Han ble for første gang nevnt av Carl Barks i historien Donald Duck og falken, utgitt i Walt Disney's Comics and Stories nr. 47 i 1944, da han sendte Donald en falk.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.