FANDOM


I sentrum av Andeby finner vi først og fremst forretningsstrøket. Her ligger McDuck-bygningen. En kan fremdeles ane hullet etter den kanonkulen som ble skutt gjennom bygningen i Donald Duck & Co nr. 10/1952, selv om huset nå er helt restaurert. Sentrum av byen har mange bilforretninger. Vi legger også merke til det brutopiske konsulat som ligger her i strøket. Bygningen kjennetegnes av Brutopias våpenskjold, korslagte hammer og håndjern. Plassmangel gjør at mange av eiendomsmeglerne har slått seg ned på fortauet utenfor skyskraperne i Andeby, der de driver forretningene sine fra håndkjerrer. Et godt eksempel på dette er «Fortau-Sam», som en gang solgte tusen sjøer uberørt natur til Skrue McDuck.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.