FANDOM


Gåseby er nabobyen til Andeby. Det er lite man vet om Gåseby, men man vet at Gåseby og Andeby ofte møtes i forskjellige idrettsgrener for å se hvem som er best. Ut i fra analyser av de få historiene hvor Gåseby nevnes eller er med, kan man gå ut i fra at Gåseby er en smule større enn Andeby, men det er ikke helt sikkert. Gåseby's innbyggere er som navnet sier, først og frems gås og gjess. Gåseby's mest populære avis er Gåseby Tidene, som opptrer i enkelte Krimgåter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.