FANDOM


Kråkeslott

Et av kråkeslottene!

I utkanten av Andeby finnes fremdeles et og annet forblåst kråkeslott. Disse spennende husene har vært lekeplass for ungene i Andeby til alle tider, og de er maleriske detaljer i bebyggelsen. Et slik bygning står på en tom bakketopp utenfor byen. La oss håpe at dette - og andre eksempler på den eldste bebyggelsen i Andeby - kan spares for alle ivrige byplanleggere også i fremtiden!

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.