FANDOM


ProtoLangbein er den tidligste og eldste Langbein-en i Langbein slekten. Protolangbeinen var den aller første Langbeinen til å "utvikle seg" på landoverflaten etter at Jorden ble til i Andeby-universet.

På grunn av at det er så lenge siden Protolangbein faktisk levde, er det ikke så mye man vet, bortsett fra at det er en fjern forfader av dagens Langbein.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.