FANDOM


Skjebnesteinen var en stein som ble introdusert i Donald Pocket: Bomber og Granater. Den var en viktig del av Slaget Om Andeby, ettersom den var den eneste gjenstanden som kunne stanse Skjelettkongen. Skjebnesteinen er egentlig bare en liten kule som inkluderes i en spesialpakke til en soldatserie som ble kalt for Skjebnene's Slott, ett slott som skal visstnok være ett slags tempel. Pakken er den dyreste pakken i denne serien. Ole Dole og Doffen ødela Skjebnesteinen, og Skjeletthæren mistet kreftene som gjorde dem levende, og dermed hadde de tapt slaget om Andeby.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.