FANDOM


Urskogen er en skog i Andeby omegnen. Urskogen har kun optredd en gang, da Onkel Skrue planla å bygge fabrikkområde på området.

Urskogen er en stor skog som er en liten rest av skogen som en gang preget området Andeby er nå, derav navnet "Ur" som i gammel. Urskogen er ett av favorittområdene til Hakkespettene, og de har flere forskjellige matposter utplassert rundt omkring i Urskogen, som beskrevet i den eneste historien hvor Urskogen opptrer. Urskogen er kjent for sine noe spesielle trær, blant annet er det en gammel eik som ble forsterket med stålinlegg etter en orkan, og det er også noen av de svært få gjenværende mammutrærne i Urskogen, det vil si trær som bli over 100meter høye. Det er ukjent hvor gammel Urskogen nøyaktig er, men den har vært der fra før Andeby ble grunnlagt, så det er grunn til å tro at den er ett par hundre år gammel, spesielt når man tenker på at enkelte av trærne i Urskogen, som mammuttrærne, trenger ett par hundre år på å nå en høyde på 100år, og Urskogen har flere av dem som har nådd voksen høyde. Urskogen var åsted for ett slag mellom dyrene i skogen og arbeiderne til Skrue, ettersom at Hakkespettene samlet en hær av dyr da de fikk vite at Skrue planla å bygge ett fabrikkområde på tomten. Skrue ombestemte seg etter å ha opplevd den tunge luften i noen av Andeby's verste fabrikkstrøk, og brant opp byggetegningene.

Urskogen eksisterer fremdeles, men har ikke optredd i serien... ENDA.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.